Iławska Izba Gospodarcza jest organizacją pozarządową, działającą od 1993 roku (rejestracja 22 września 1993 r.). W roku 2001 w ramach działalności Izby utworzono placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Centrum Szkoleniowo-Doradcze (zaświadczenie Nr 19/1/2001 o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych). W dniu 24 marca 2005 roku Izba uzyskała wpis do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ewidencyjny nr 2.28/00088/2005).
Iławska Izba Gospodarcza posiada też wdrożony System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, m.in. w zakresie usług szkoleniowych.

Aktualna oferta:

- "Prawo Pracy - zmiany wprowadzone w 2018 i 2019 roku- termin szkolenia 05 marca 2019r

- zgłoszenie na szkolenie

- program szkolenia