Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) realizują projekt:
MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – II EDYCJA
(w ramach PO WER 4.2)

Iławska Izba Gospodarcza i Szkoła Językowa „4 Languages” postawili sobie za cel, aby z 40 zaliczanych do grupy NEET bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 18-35 lat przynajmniej 37 weszło/powróciło na rynek pracy lub do systemu edukacji. Chcą oni to osiągnąć stwarzając warunki tym osobom do nabycia kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej i kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w j. obcych, informatyczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się). Proces dojścia do celu podzielono na IV Etapy. Po wyłonieniu osób potrzebujących wsparcia i zmotywowanych, w ramach II Etapu osoby te przygotują się do mobilności ponadnarodowej poprzez kurs zawodowy w wybranej przez siebie profesji (w przypadku braku jakichkolwiek kompetencji/kwalifikacji w wybranym zawodzie), a także poprzez kursy: j. angielskiego i j. hiszpańskiego, tj. języka miejsca odbywania staży (Granada-Andaluzja) oraz poprzez przygotowanie psychologiczne i kulturowe.
III Etap, to 49-dniowy pobyt w Hiszpanii (Granada), u Partnera ponadnarodowego - EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS S. L., który wypełni: 35 dni staży w wybranych restauracjach/hotelach (8h/dzień), a pozostałe dni i czas :zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, przygotowane przez Partnera ponadnarodowego.
Ostatni, IV Etap, po powrocie do kraju, to-w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie - realizacja strategii wejścia/powrotu na rynek pracy lub do systemu edukacji, a więc międzynarodowy egzamin z j. angielskiego (certyfikat TOEIC), wsparcie mentora i pośrednictwo pracy.
Przez cały okres wsparcia w Etapach II-IV, przyporządkowany do każdej z 10-osobowych grup mentor w IPD zbierze od uczestników dane w odniesieniu do nabywanych przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych i na podstawie indywidualnych z nimi spotkań, dokumentów z poszczególnych form wsparcia oraz opinii prowadzących te wsparcia będzie mierzył na bieżąco postęp w osiąganiu celu projektu.
Realizacja: II’2018 - X’2019, w ramach 2 naborów, po 20 uczestników w naborze: I nabór: II - XI’2018,II nabór:XII’2018 - IX’2019.

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji do projektu

2) Formularz rekrutacyjny

a) Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie bezrobotny (BAEL)

b) Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie bierny zawodowo

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POWR/IŁ/4.2 II EDYCJA/2018

Data publikacji 16.05.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/4.2/POWR/OST/2018

Data publikacji 22.05.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POWR/IŁ/4.2 II EDYCJA/2018

Data publikacji 30.05.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/4.2/POWR/IŁ/2018

Data publikacji 21.06.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/4.2/POWR/OST/2018

Data publikacji 21.06.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Obowiązek informacyjny RODO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/POWR/IŁ/4.2 II EDYCJA/2018

Data publikacji 14.03.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/4.2/POWR/OST/2019

Data publikacji 15.03.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POWR/IŁ/4.2 II EDYCJA/2018

Data publikacji 27.03.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/POWR/IŁ/4.2 II Edycja/2018

Data publikacji 09.05.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/4.2/POWR/OST/2019

Data publikacji 13.05.2019r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - IŁAWA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( II ETAP- PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ - KURSY ZAWODOWE - 4 UP )

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - BARMAN-BARISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘGIORSYWIE ) - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - BARMAN- BARISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - BARMAN-BARISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTKA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTKA

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - I NABÓR ( IV ETAP - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI)

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - OSTRÓDA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR ( II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR ( II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ - KURSY ZAWODOWE - 6 UP )

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 2 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN  2 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR - ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - I NABÓR ( IV ETAP - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI)

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - II NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - II NABÓR

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - IŁAWA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW  DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR - KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR - KURS ZAWODOWY - KELNER/BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA- II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP _ STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁÓWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II EDYCJA - II NABÓR ( IV ETAP - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI )

 

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - OSTRÓDA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR - KURS ZAWODOWY - RECEPCJONISTA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR - KURS ZAWODOWY - KELNER/BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR - KURS ZAWODOWY - POMOCNIK KUCHARZA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE) - RECEPCJONISTA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - POMOCNIK KUCHARZA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE) - POMOCNIK KUCHARZA 1 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN 2 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( III ETAP - STAŻ W ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ) - KELNER-BARMAN 2 UP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II EDYCJA - II NABÓR ( IV ETAP - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI )