Zakres przedmiotowy poręczenia

 

Poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie:

Konieczność zakupu, budowy, modernizacji lub adaptacji i celowość sfinansowania środków obrotowych muszą znajdować uzasadnienie w przedstawionym biznes planie.